İşyerinde Sohbet Etmenin Önemi

13 Kasım 2020 0 Yazar: uzmanpanel

            İnsanlar için hayatlarındaki en önemli eylemlerden birisi başkalarına bir şeyler anlatma edimidir. Kendini ifade etmek her canlı için bir ihtiyaçtır. Bulunduğu ortam ile diyalog içerisinde olmak bireysel ve toplumsal bir ihtiyaç, çoğu zaman bir gerekliliktir.  İletişim kurmanın en kolay en etkili yolu konuşmaktır.

            İnsanlar hayatları boyunca birçok yere gider, birçok alanda faaliyet gösterirler. Belirli bir yaş sonrasında ise bu alan bireyin hayatını sürdürmek amacıyla çalıştığı iş ortamı olmaktadır. Gününün yarısından çoğunu işyerinde geçirmekte olup iş ortamındaki müşteriler, iş arkadaşları, kendinden üst kademede olan müdür ya da alt kademedeki çalışanlar ile belirli bir iletişim hali içindedir. Bu zaman dilimi içerisinde iş ortamının kendisi için ya da diğer çalışanlar için daha verimli, etkin olabilmesi bireyler arasındaki sağlıklı iletişim, sohbet hali ile gerçekleşir. Bununla alakalı sorunların önüne geçebilmek amaçlı birçok firma bünyesinde psikolojik danışmanlar bulundurmaktadır.

Günlük konuşmalar; ‘’Günaydın.’’ ,’’İyi çalışmalar.’’  ya da ‘’Hoşça kalın.’’ ifadelerinden başka, işin kendi faaliyet konularıyla alakalı sohbetler de bireylerin kişisel iletişiminden çok yaptıkları iş üzerinde pozitif bir enerji yaratmaktadır.

Ritüel Sohbetler

Zamanının çoğunu beraber geçiren çalışanlar belirli bir süreden sonra birbirleri hakkında şahsi birçok bilgi edinirler. Kim ne konuda konuşmaktan hoşlanır? Kim ne tür sohbetlerden rahatsız olur?   Hobileri, fobileri ve en önemlisi işyeri hakkındaki eksiklikleri, deneyim ve tecrübeleri nelerdir? Bu bilgiler ışığında çalışanlar birbirleri ile hangi konuda sohbet edebileceklerini tespit ederler.

Çalışanlar bulundukları iş ortamıyla ve birbirlerini tanıma sürelerinden sonra kendisi ile aynı düşüncelere sahip, bireylerle daha çok fikir alışverişi yaparak sohbet konularını daha sağlıklı şekilde yürütürler.

İş Ortamı Samimiyeti

            Şirketler bünyesinde bulundurdukları psikolojik danışman hizmetlerine günümüzde daha çok önem verir olmuştur. Öyle ki çalışanlarına danışman hizmeti vermeyen firma, şirket şuan günümüzde yok denecek kadar azdır. Belirli büyüklükteki her firma için bir zorunluluk arz etmektedir bu durum. Şirketlerin kurulmalarındaki en önde gelen amaç firmanın devamlılığı esasıdır. Her firma bir insan gibidir. Bir bölümü diğer bölümünden ayırt edilemez ve dışlanamaz. Sağlık, eğitim, inşaat ve birçok sektörde de bu durum böyledir.

            Her sektörün amaçları dâhilinde firmasını daha da ilerletmek ve insanlara daha iyi imkânlar sunmak isterler. İnsanların günümüzdeki eğitim ya da sağlık sektöründeki bir hizmeti seçmek için birçok seçeneği mevcuttur. Bu seçenekler için hizmet bekleyen bireylerin kendilerine göre  belirli kriterleri vardır. Kriterlerden de en göze çarpan ise; firmanın sağlıklı işleyişi, en kaliteli hizmeti sunması ve çalışanların birbirleri ile olan yardımlaşma dâhilindeki sohbetleri ve dayanışmalarıdır. Büyük firmalar değil de küçük çaptaki esnaf dükkânlarını ele alır isek; çalışanların birbirleri ile sohbet halinde olmaması mesai saatleri içerisinde gözle görülür bir şekilde rahatsız bir ortam oluşturmaktadır. Müşteriler böyle bir ortamdan çok birbirleri ile rahat iletişim kurarak kendilerine yardımcı olan çalışanları tercih etmektedir.